Gezondheid

Moet iedereen weten van de AED

Ten eerste wat is dat eigenlijk. Een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van elektrische schok. Wat doet het apparaatje eigenlijk? Bij een hartstilstand staat het hart meestal helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel chaotisch […]

Schuiven naar boven